TYPO3-CMS til administration af websider

TYPO3 er et Open Source content management system (CMS) til administration af Internet- intranet- og extranet-sider.

Open Source betyder at der ikke er nogen der har ejendomsret over systemet, og at leverandører og medlemmer af TYPO3-foreningen sammen udvikler og vedligeholder systemet. Man kan sige at alle yder lidt, for at alle kan høste meget. Kunden betaler derfor kun for at få systemet implementeret, og man kan skifte leverandør, hvis man har lyst.

 

Systemet er et af verdens mest udbredt CMS og der udvikles på det af mere end 950 konsulentbeauroer verden over. Derfor er systemets mulighed for overlevelse meget stor i forhold til de mange systemer der ejes af et enkelt firma, og der kommer løbende ny funktionalitet i et meget højt tempom.

Se priser og beskrivelse af vores TYPO3-løsninger her>>>

TYPO3 fakts:

   

  Se liste over registrerede TYP03 websider:

  Klik her >>

   

  Oficielle TYPO3 hjemmesider:

  www.typo3.org

  www.typo3.com

  CMS til styring af indhold på websider

  CMS betyder Content Management System, eller indholds styrings system. Systemet bruges til at holde styr på indholdet på en hjemmeside, og sørge for at alle sider har et ensartet og brugervenligt design. Med et CMS kan virksomheden arbejde målrettet med selve indholdet af siderne, uden det er nødvendigt at kende til koder og programmering eller avancerede programmer, og det gør det nemt og overskueligt at holde styr på alle de forskellige elementer som en hjemmeside består af. De fleste der kan bruge Word eller lign. program, vil på ½-1 dag, kunne administrere en webside ved hjælp af f.eks. TYPO3.

   

  Fordelene ved et godt administrationsværktøj. som TYPO3 er bl.a.:

   

  Det er meget nemmere end f.eks. Frontpage og Dreamweaver (kort oplæring). Man er ikke afhængig af en enkelt nøglemedarbejder, og man behøver ikke bruge tid på det tekniske, hver gang der skal nyt på siden, så derfor kan man koncentrere sig om det gode indhold i stedet.

  Det giver et bedre overblik, og man arbejder i skabeloner, så det er hurtigere at lave nye sider og opdatere de eksisterende. Man sparer tid, og samtidig sikrer det en god og ensartet kvalitet på alle sider.

  Man kan flytte en side eller et indholdselement til et andet sted i menustrukturen omdøbe det på få sekunder, og alle links og referencer til og fra den pågældende side/element, bliver automatisk lavet om i forhold til den nye placering.

  Opdatering kan evt. decentraliseres, så man giver skriverettigheder til et udvalgt område til bestem-te personer. Man kan f.eks. indrette hjemmesiden, så noget kan opdateres af eleverne og noget af de enkelte faglærere, uden at resten kan risikere at blive ødelagt.

  Internet, intranet og extranet. Brugerstyringen giver mulighed for, at noget kun kan ses af personalet eller bestemte brugergrupper, mens resten er tilgængeligt for offentligheden.

  Der er mange ting med som standard (fx ?send til en ven?, søgemaskine til at søge på tværs af si-derne, sitemap, printvenlige sider, statistik, komprimering af billeder og meget mere).

  TYPO3 er åbent for søgemaskiner som Google, Jubii, MSN mv. så man får nye brugere ind på siden ad den vej.

  sider kan gøre synlige og usynlige. Alle sider og nyheder og de enkeltte sideelemente kan gøres synlige eller usynlige for internetbrugerne med et enkelt musseklik, eller automatisk, så de vises på et specifikt tidspunkt og kan gøres usynlige igen på et senere tidspunkt (sparer tid og skæve arbejdstider). Bruges f.eks. mht. nyheder, konkurrencer og tilbud mv.

  Man kan skifte design uden at skulle rette alle sider i hånden.

  Opdateringen fra en hvilken som helst PC, som har adgang til internettet

  Høj sikkerhed og driftsstabilitet

  Vælg et system som mange sælger, så I ikke er afhængig af en bestemt leve-randør. Jeg anbefaler TYPO3. Det er open source dvs. selve systemet er gratis, systemet er meget brugervenligt, stabilt og gennemprøvet. Der er 58 leverandører i Danmark og  943 på verdensplan, der sælger eller supporterer TYPO3, og det vurderes at der er mere end 40.000 hjemmesider, som er produceret i systemet.

   

   

  Mere om CMS

  CMS systemer er opbygget af moduler, så systemet kan udvides i takt med behov og ressourcer.

  Med CMS får din virksomhed et professionelt og yderst fleksibelt system, der giver alle i organisationen mulighed for at producere, opdatere og rette indholdet på hjemmesiden indenfor deres respektive kompetenceområder.

   

  Nemt at bruge

  Det skal være nemt at lære at bruge et CMS system. Vi tilbyder undervisning i systemet til alle, som skal vedligeholde og udvikle websitet til daglig. For nogle kunder er systemet så nemt at de har kunnet nøjes med en vejledning for hvordan man kommer i gang via telefonen!

  Hvilket system skal du vælge?

  Der er mange faktorer som spiller ind. Hvad må det koste, skal det virke sammen med andre IT-systemer som f.eks. et Økonomistyringssystem, en medlemsdatabase, er der planer om at udvidde, hvilke funktioner er vigtige?
  De fleste er bedst tjent med et Open Sorce system, men så er det vigtigt at det er et godt etableret system med 100.000 vis af websider, hvor der er mange leverandører i Danmark, så du kan skifte leverandør under vejs. Hvis økonomien ikke spiller nogen rolle kan der være fordele i et system som kan købes færdigt så du ved hvad du får og hvad det kan i fremtiden. Vigtigst af alt er at du sikrer dig at du kan få dine data ud så du kan skifte system hvis du har brug for noget andet end det det kan.

   

  Altid ensartet design

  Det er vigtigt at du, sammen med din grafiske samarbejdspartner eller os, frit kan vælge designlinjen. Systemet skal sikre, at når først designet er lagt fast, så ser informationerne altid ens ud, uanset hvem der vedligeholder dem. Endvidere kan du have forskellige designlinjer på tværs af websitet alt efter f.eks. målgrupper, afdelinger eller datterselskaber.

   

  Internet, intranet og ekstranet

  I dag kan du selv definere hvilke informationer, der skal være tilgængelige hvor, hvornår og for hvem. På den måde kan du have alle informationer samlet et sted - en løsningsmodel, der gør systemet særdeles velegnet til f.eks.business-to-business websites.

   

  Sprog

  Systemet kan håndtere forskellige sprog i det samme website. Alt efter behov kan indholdet organiseres, så du kun skal vedligeholde så få data som muligt på tværs af sprogene.

   

  Afdelinger

  Organisationer, der har internationale afdelinger, opererer på forskellige markeder eller henvender sig til forskellige kundegrupper, kan med fordel benytte sig af CMS til opbygning af deres Intranet. Det er nemt at oprette nye afdelinger, der kan arbejde uafhængigt af hinanden i ét og samme system.

   

  Software integration

  De CMS løsninger vi arbejder med bygger på de nyeste teknologier, og man kan integrere med en lang række af ofte anvendte softwareprodukter. Eksempelvis Microsoft Business Solutions (Navision), IBM Lotus Notes eller til andre direkte via XML.

   

  Ajour med udviklingen

  I tæt dialog med dig udvikler og implementerer vi løbende nye faciliteter og funktioner. Når et modul kommer i forbedret udgave, får kunder, der benytter netop dette modul, automatisk adgang til den nye version. Det er din garanti for, at du har et fremtidssikret Web Content Management System.

   

  Afstemning

  Med et afstemningsmodul får du mulighed for at indsamle oplysninger og vise resultaterne direkte på websiden.

   

  Sprog

  Håndterer flere sprog, uden at det får indflydelse på designet. Dette gør det nemt at målrette sine websider til de markeder, hvor man er repræsenteret.

   

  Sitemap

  Oversigtskort over hele eller dele af hjemmesiden, hvor man kan springe direkte til den ønskede side. Sitemap modulet opdaterer selv når nye sider oprettes eller fjernes. Prøv her

   

  Søgning

  Søge modulet giver brugerne mulighed for at søge på hele hjemmesiden efter ord og emner.

   

  Brugerstyring

  Medarbejdere tildeles rettigheder, så de har adgang til at opdatere netop de områder hvor de besidder den relevante viden.

   

  Nyheder

  Systemerne giver mulighed for at publicere nyheder på websiderne samt fastsætte start- og slutdato for visning af nyheden.

   

  Nyhedsbreve

  Der er mulighed for at til og framelde nyhedsbreve. Opret målrettede nyhedsgrupper, så brugerne kun modtager materiale om udvalgte områder.

   

  Extra/intranet

  Medarbejderne gives mulighed for at benytte systemet til interne meddelelser samt at søge informationer i et lukket system.

   

  Publicering

  Der gives mulighed for at tidsstyre og kontrollere nyheds-, og informationsudsendelsen effektivt. I opsætter forudsætningerne, så sørger systemet for resten.

   

  HTML

  Gør det muligt at integrere funktioner og indhold, såsom Flash- og Shockwave-animationer, lyde, videoklip eller JavaScripts.

   

  Rotation

  Skiftende billeder, tekst eller information på websiderne giver brugerne et indtryk af, at websiderne er konstant opdateret.

   

  Forum

  Der gives mulighed for at åbne for dialog med brugerne. Opret debatter, diskussioner samt konferencer om relevante emner.

   

  FAQ

  Viser de oftest stillede spørgsmål og svar vedrørende virksomhedens produkter, services, profiler eller andet virksomheds relevant. Opret postkasser til de involverede medarbejdere.

   

  Varekatalog

  Designet til virksomheder der ønsker at præsentere et større antal produkter på Internettet. Mulighed for nemt og hurtigt at danne en E-butik med online-bestilling.