Fremtidsforskning m.m.

4cast.dk arbejder med fremtidsforskning, hvilket også er en del af begrundelsen for navnet, forecast (4cast). Dvs. at give et bud på, hvad vi har udsigt til i fremtiden ud fra de givne forudsætninger. Selvfølgelig skal dette vurderes ud fra seriøse undersøgelser, som vi enten selv udfører eller som vi finder frem for vores kunder.

 

Ud fra en kulturanalytisk universitetsbaggrund foretager vi analyser for firmaer, interesseorganisationer, offentlige myndigheder etc. Bl.a. med hensyn til udvikling af fremtidige markedsmuligheder. Udarbejdelse af kvantitative og kvalitative interview og analyse.

 

Specialeområderne er emnemæssigt:

Medieudviklingen, internet, IT generelt.

Kulturforskning, samfundsudvikling, befolkningsudvikling.