Mere om CMS

CMS systemer er opbygget af moduler, så systemet kan udvides i takt med behov og ressourcer.

Med CMS får din virksomhed et professionelt og yderst fleksibelt system, der giver alle i organisationen mulighed for at producere, opdatere og rette indholdet på hjemmesiden indenfor deres respektive kompetenceområder.

 

Nemt at bruge

Det skal være nemt at lære at bruge et CMS system. Vi tilbyder undervisning i systemet til alle, som skal vedligeholde og udvikle websitet til daglig. For nogle kunder er systemet så nemt at de har kunnet nøjes med en vejledning for hvordan man kommer i gang via telefonen!

Hvilket system skal du vælge?

Der er mange faktorer som spiller ind. Hvad må det koste, skal det virke sammen med andre IT-systemer som f.eks. et Økonomistyringssystem, en medlemsdatabase, er der planer om at udvidde, hvilke funktioner er vigtige?
De fleste er bedst tjent med et Open Sorce system, men så er det vigtigt at det er et godt etableret system med 100.000 vis af websider, hvor der er mange leverandører i Danmark, så du kan skifte leverandør under vejs. Hvis økonomien ikke spiller nogen rolle kan der være fordele i et system som kan købes færdigt så du ved hvad du får og hvad det kan i fremtiden. Vigtigst af alt er at du sikrer dig at du kan få dine data ud så du kan skifte system hvis du har brug for noget andet end det det kan.

 

Altid ensartet design

Det er vigtigt at du, sammen med din grafiske samarbejdspartner eller os, frit kan vælge designlinjen. Systemet skal sikre, at når først designet er lagt fast, så ser informationerne altid ens ud, uanset hvem der vedligeholder dem. Endvidere kan du have forskellige designlinjer på tværs af websitet alt efter f.eks. målgrupper, afdelinger eller datterselskaber.

 

Internet, intranet og ekstranet

I dag kan du selv definere hvilke informationer, der skal være tilgængelige hvor, hvornår og for hvem. På den måde kan du have alle informationer samlet et sted - en løsningsmodel, der gør systemet særdeles velegnet til f.eks.business-to-business websites.

 

Sprog

Systemet kan håndtere forskellige sprog i det samme website. Alt efter behov kan indholdet organiseres, så du kun skal vedligeholde så få data som muligt på tværs af sprogene.

 

Afdelinger

Organisationer, der har internationale afdelinger, opererer på forskellige markeder eller henvender sig til forskellige kundegrupper, kan med fordel benytte sig af CMS til opbygning af deres Intranet. Det er nemt at oprette nye afdelinger, der kan arbejde uafhængigt af hinanden i ét og samme system.

 

Software integration

De CMS løsninger vi arbejder med bygger på de nyeste teknologier, og man kan integrere med en lang række af ofte anvendte softwareprodukter. Eksempelvis Microsoft Business Solutions (Navision), IBM Lotus Notes eller til andre direkte via XML.

 

Ajour med udviklingen

I tæt dialog med dig udvikler og implementerer vi løbende nye faciliteter og funktioner. Når et modul kommer i forbedret udgave, får kunder, der benytter netop dette modul, automatisk adgang til den nye version. Det er din garanti for, at du har et fremtidssikret Web Content Management System.

 

Afstemning

Med et afstemningsmodul får du mulighed for at indsamle oplysninger og vise resultaterne direkte på websiden.

 

Sprog

Håndterer flere sprog, uden at det får indflydelse på designet. Dette gør det nemt at målrette sine websider til de markeder, hvor man er repræsenteret.

 

Sitemap

Oversigtskort over hele eller dele af hjemmesiden, hvor man kan springe direkte til den ønskede side. Sitemap modulet opdaterer selv når nye sider oprettes eller fjernes. Prøv her

 

Søgning

Søge modulet giver brugerne mulighed for at søge på hele hjemmesiden efter ord og emner.

 

Brugerstyring

Medarbejdere tildeles rettigheder, så de har adgang til at opdatere netop de områder hvor de besidder den relevante viden.

 

Nyheder

Systemerne giver mulighed for at publicere nyheder på websiderne samt fastsætte start- og slutdato for visning af nyheden.

 

Nyhedsbreve

Der er mulighed for at til og framelde nyhedsbreve. Opret målrettede nyhedsgrupper, så brugerne kun modtager materiale om udvalgte områder.

 

Extra/intranet

Medarbejderne gives mulighed for at benytte systemet til interne meddelelser samt at søge informationer i et lukket system.

 

Publicering

Der gives mulighed for at tidsstyre og kontrollere nyheds-, og informationsudsendelsen effektivt. I opsætter forudsætningerne, så sørger systemet for resten.

 

HTML

Gør det muligt at integrere funktioner og indhold, såsom Flash- og Shockwave-animationer, lyde, videoklip eller JavaScripts.

 

Rotation

Skiftende billeder, tekst eller information på websiderne giver brugerne et indtryk af, at websiderne er konstant opdateret.

 

Forum

Der gives mulighed for at åbne for dialog med brugerne. Opret debatter, diskussioner samt konferencer om relevante emner.

 

FAQ

Viser de oftest stillede spørgsmål og svar vedrørende virksomhedens produkter, services, profiler eller andet virksomheds relevant. Opret postkasser til de involverede medarbejdere.

 

Varekatalog

Designet til virksomheder der ønsker at præsentere et større antal produkter på Internettet. Mulighed for nemt og hurtigt at danne en E-butik med online-bestilling.