Hvorfor er det vigtigt at have en god og brugervenlig webside?

Det er der mange gode grunde til, og derfor kan det være en god ide at indlede et samarbejdet med, at en konsulent fra 4cast kommer og holder et foredrag om befolkningens brug af internettet, brugervenlighed og kommunikation via internet med udgangspunkt i jeres webside. Formen behøver ikke at være et foredrag. Det er blot tænkt sådan, for at flest mulige kan få gavn af den viden som 4cast.dk kommer for at gi' af.

 

- Første del målrettes til dem der leverer information til hjemmesiden eller kunne komme til at levere information til hjemmesiden i fremtiden, men det vil også være godt, hvis beslutningstagere og lign., samt de, der er tættere på produktionen af hjemmesiden, deltager.

 

Foredraget tilrettes kundens ønsker, men hovedpointerne kunne handle om:

  • Hvorfor det er vigtigt at bruge resurser på denne del af markedsføringen
  • Hvad der kunne være interessant at lægge på siden, hvordan det kan produceres (bl.a. overordnet om fordele ved administrationsværktøj, nyhedsbrev, videomateriale etc.)
  • Hvordan man kan organisere indsamlingen.

Denne del vil nok vare en time, og der bør nok sættes min. ½ time af til diskussion.

 

- Anden del kunne være et oplæg med udgangspunkt i jeres nuværende side eller jeres tanker om en ny side. Oplægget vil indeholde konkrete forslag til en strategi, hvad man kan ændre/gøre bedre, både mht. selve siden (vil især dreje sig om indhold), men også ting ?uden om? siden, f.eks. mht. optimering til søgemaskiner (især Google), dybdegående gennemgang af administrationsværktøj mv. ?

 

udgangspunktet er at:

  • Få flere brugere på hjemmesiden
  • Få de der besøger siden til at blive længere
  • Få størst mulig effekt mht. at sikre elevgrundlaget i fremtiden.

Denne del er tiltænkt de, der er tættere på produktionen af hjemmesiden, men alle, der er interesseret, kan med fordel deltage, - især de, der sidder i et presse-/PR-udvalg eller på anden måde er beslutningstagere mht. markedsføring generelt og/eller markedsføring via internet.