Management

  • Hvad er det reelt set, der styrer virksomheden?
  • Hvor befinder virksomhedens beslutningsprocesser sig?
  • Hvilke værdier ligger til grund for din virksomhed?
  • Hvordan udnyttes virksomhedens værdier og resurser bedst muligt?

 

- 4cast.dk er et konsulentfirma, der beskæftiger sig med vejledning af offentlige og private virksomheder mht. ledelse, virksomhedsideologi og virksomhedskultur.

- 4cast.dk har blandt andet speciale i mennesker, gruppetilhørsforhold, legekultur, nye medier, herunder Internettets kulturelle indvirkning på samfundet og mennesket.

- 4cast kan hjælpe virksomheden med at forbedre markedsføring og brug af medier, gennem en ændring af de processer, der skaber viden og information i virksomheden.

- Internettet skal bruges på den rigtige måde, og ofte er der brug for, at virksomhedens hjemmeside og IT-struktur i meget højere grad bliver et centralt omdrejningspunkt.

- Virksomheden kan døgnet rundt være inden for kundernes/brugernes rækkevidde, og hjemmesiden er en vigtig del af virksomhedens ansigt udadtil.

- Men medieudviklingen er gået stærkt, og derfor er der ofte brug for at arbejdet med holdningerne hos hele personalegruppen, for at sikre at virksomheden har mulighed for at udvikle sig, og dermed klare sig i nutidens mediebillede og nutidens konkurrencesituation.

- 4cast.dk kan hjælpe med at sikre virksomhedens balance mht. IT og Internet.

-------------

4cast.dk Media

- Hvor vigtig er virksomhedens tilstedeværelse på Internettet?

- Hvordan kan organisation tilrettes, så virksomheden bedst muligt udnytter de muligheder Internettet giver?

Virksomhedskultur

  • Har din virksomhedskultur det godt?
  • Har du tænkt på den for nylig?
  • Hvilke værdier ligger til grund for din virksomhed?

 

4cast.dk rådgiver om, hvordan virksomheden kan få processer, arbejdsgange, og ledelsesstrukturer til at fremelske innovation, synergi og videnopsamling-/videndeling.

 

- Ofte kan virksomhedens processer, arbejdsgange og ledelsesstrukturer være indrettet på en måde, der hæmmer udvikling.

Resultat: Viden kan gå tabt, eller forblive hos enkelte medarbejdere. Information som burde kommunikeres til virksomhedens kunder, kommer ikke ud.

- Den ene afdeling/medarbejder ved ikke, hvad der foregår hos den anden, og de samme projekter sættes i gang flere steder på same tid, eller kunder og samarbejdspartnere kontaktes af flere forskellige medarbejdere med de same spørgsmål.

Resultat: Virksomheden taber resurser, og fremstår ineffektiv og uprofessionel.

Uforpligtende infomøde

Bestil f.eks. et møde/foredrag, som virksomheden kan have stor gavn af, mht. afklaring omkring jeres ledelsesstrukturer, kompetenceudvikling.

 

Hovedpointer: Tilpasses efter virksomhedens problemstillinger, men virksomhedens udviklingsmuligheder mht. tilpasning til den rivende udvikling inden for IT og internet flermediel markedsføring og implementering og forankring af kommunikationsstrategi, er nogen af vores absolutte specialeområder.

 

Varighed: ca. 1½-2½ time.

Kontakt os ved at trykke her >> eller på kontakt info i venstre menu.