Individuel Stemmetræning

Individuel stemmetræning giver mulighed for at arbejde præcis så dybt som du har brug for. Det er dig og dine processer og problemstillinger der er i centrum.

 

Det giver dig mulighed for at komme i kontakt med dine følelser og din krop, at få mærket efter hvad der er vigtigt for dig, og at få klarhed over skjulte problemstillinger.

 

Du får mulighed for i trygge rammer, at konfrontere nogle af de problemstillinger livet stiller dig i så du kan træne i at håndtere dem bedre. Du får mulighed for at lære dig selv bedre at kende, udvide din komfortzone lære at sætte grænser og bryde gamle mønstre. Ofte vil du føle dig befriet bagefter.

 

Ud over ovenstående får du trænet alle de muskler, der skal støtte din stemme og du får arbejdet med din vejtrækning, så du får en bedre jordforbindelse at lave lyd udfra. Dette giver et mere kraftfuldt og sikkert udtryk.

 

Du vil blive trænet i at arbejde med nuet som udgangspunkt. Værktøjskassen jeg bruger indeholder dels gestaltterapi, bevægelsesterapi og øvelser som tager udgangspunkt i de fire grundfølelser: Sorg, glæde, vrede og seksualitet.

 

Målet er at du kommer i bedre kontakt med dine følelser og med sig selv i det hele taget. At du blive bedre i stand til på en autentisk måde, at tage kontakt til omverdenen, og at du styrker evnen til at lytte/mærke og udtrykke dig med stemme og krop.

Pris: 400 pr. time 550,- for 1½ inkl. te og kaffe ala espresso.

Kontakt

Stemmetræningshold

Stemmetræningshold max 10 deltagere på 3 timer hver anden uge i 12 uger:

København

Pris: 250 pr. gang. , inkl. te og kaffe ala espresso. Tilmelder du dig hele forløbet og betaler hele kurset forud så hører der 2 individueller timer med i prisen.

 

Kontakt mig på mail eller telefon, hvis du er intereseret: Kontaktinfo klik her >>

 

Stemmetræning er et stærkt værktøj, der kan give dig mulighed for at komme i bedre kontakt med dine følelser og din krop.

 

Du får mulighed for i trygge rammer, sammen med en lille gruppe mennesker, at konfrontere nogle af de problemstillinger livet stiller dig i.

 

Hvis du arbejder med dig selv gennem stemmetræningen, kan du blive i stand til at være i situationer, som du ellers ville flygte fra. Du vil komme til at kende dig selv bedre og hvile mere i dig selv. Du vil udvide din komfortzone lære at sætte grænser og bryde gamle mønstre du ellers ikke turde gå i lag med. Ofte vil du føle dig befriet bagefter.

 

Personligt har stemmetræning været en revolutionerende ting for mig, 100% i positiv retning.

 

Ud over ovenstående får du trænet alle de muskler, der skal støtte din stemme og du får arbejdet med din vejtrækning, så du får en bedre jordforbindelse at lave lyd udfra. Dette giver et mere kraftfuldt og sikkert udtryk.

 

Med nuet som udgangspunkt

Den måde jeg ønsker at lave stemmetræning på har nuet som udgangspunkt.

Efter en grundig opvarmning af krop og stemme tager jeg udgangspunkt, i det nu der er. Jeg tager udgangspunkt i der hvor jeg fornemmer gruppen er og hvad gruppen og hver enkelt har brug for lige nu.

 

Værktøjskassen jeg bruger indeholder dels gestaltterapi, bevægelsesterapi og øvelser som tager udgangspunkt i de fire grundfølelser: Sorg, glæde, vrede og seksualitet. Vi skal lave de grimmeste og de smukkeste lyde, og lydhealing vil være en del af kurset

 

Målet er at give hver enkelt mulighed for at komme i bedre kontakt med sine følelser og med sig selv i det hele taget. At blive bedre i stand til på en autentisk måde, at tage kontakt til omverdenen, gennem at styrke evnen til at lytte/mærke og udtrykke sig med stemme og krop.

 

Foto af Michael Jensen 2007. Fotograf www.anjofoto.dk

 

Jeg er uddannet stemmetræner hos Lisbeth Hultmann (www.stemmenspalads.dk). Jeg har været meget aktiv, haft rigtig mange individuelle sessioner og har været medtræner i den sidste del af min tid på studiet.

 

Mit arbejde med indiansk spiritualitet de sidste mange år har en stor indflydelse på mit menneskesyn og på den måde, jeg opfatter mig selv om min omverden på. Jeg arbejder med en helhedsbetragtning, hvor mennesket både ses som et spirituelt, et følelsesmæssigt, et fysisk og et mentalt væsen. Udgangspunktet her er medicinhjulet fra den indianske tradition.