Strategi

Det er vigtigt at arbejde strategisk og analytisk når det handler om kommunikation og markedsføring.

Alt for ofte sættes for mange ting i gang, uden at der bliver fulgt op på om de markedsføringsmæssig forventninger er blevet opfyldt.

 

Eksempel på overordnet arbejdsplan:

 1. Hvad er målsætningen med hjemmesiden.
 2. Analyse af virksomhedens målgrupper
 3. Evaluering af hjemmesidens gennemslagskraft over for målgruppen.
 4. Analyse af hvilke muligheder der er for at forbedre besøgstal, forlænge besøgstid, og sidernes effekt, f.eks mht. tilmelding til kurser, salg af produkter, eller lign.
 5. Prioritering af ændringsforslag ud fra den forventede effekt af ændringen på målgruppen, sat i forhold til de omkostninger der er forbundet med de foreslåede ændringer.
 6. Ofte kan man umiddelbart sætte flere ændringer i gang uden at det koster særlig meget mht. tid og penge.
 7. Gennemførsel af de udvalgte ændringer, herunder projektstyring/-ledelse.
 8. Måling af effekt og evaluering.
 9. Evt. igangsættelse af flere ændringer.

Case 01: En højskole, efterskole eller lign.

For en højskole kunne den primære målsætningen være, at mulige kommende elever får et godt indtryk af skolen, fagene, lærerne, og får et indtryk af, hvad et højskoleophold på den konkrete skole, kan give dem.

 1. Primær målgruppe er unge i alderen 18-24 år. Sekundære målgrupper. Højskoleinteresserede i alle aldre, Folk med stor berøringsflade til den primære målgruppe, f.eks. erhvervsvejledere, gymnasielærere. Skolens gamle elever, bestyrelsen, skolekredsen, andre med tilknytning til skolen.
 2. Evaluering af hjemmesiden og andet materiale fra skolen.
 3. Identifikation af mulighederne for at forbedre gennemslagskraften over for de anførte målgrupper.
 4. Prissætning af de foreslåede ændringer, prioritering mht. hvad der nemmest og billigst kan sættes i gang, som har størst mulig effekt.
 5. Udarbejde handlingsplan for ændringer på kort sigt og strategi på lidt længere sigt, bl.a. forankringen af hjemmesiden i højskolens dagligdag mv.
 6. Gennemførsel af de udvalgte ændringer.
 7. Evaluering af effekten.
 8. Igangsættelse af ændringer med virkning på lidt længere sigt, samt forankring af hjemmesidden i højskolens dagligdag.