Virksomhedskultur

  • Har din virksomhedskultur det godt?
  • Har du tænkt på den for nylig?
  • Hvilke værdier ligger til grund for din virksomhed?

 

4cast.dk rådgiver om, hvordan virksomheden kan få processer, arbejdsgange, og ledelsesstrukturer til at fremelske innovation, synergi og videnopsamling-/videndeling.

 

- Ofte kan virksomhedens processer, arbejdsgange og ledelsesstrukturer være indrettet på en måde, der hæmmer udvikling.

Resultat: Viden kan gå tabt, eller forblive hos enkelte medarbejdere. Information som burde kommunikeres til virksomhedens kunder, kommer ikke ud.

- Den ene afdeling/medarbejder ved ikke, hvad der foregår hos den anden, og de samme projekter sættes i gang flere steder på same tid, eller kunder og samarbejdspartnere kontaktes af flere forskellige medarbejdere med de same spørgsmål.

Resultat: Virksomheden taber resurser, og fremstår ineffektiv og uprofessionel.