Ydelser vi tilbyder:

4cast.dk's Målsætningen er at hjælpe offentlige og private virksomheder med at få større gennemslagskraft over for deres målgruppe, ved at optimere virksomhedens internetløsning.

 

Vi ønsker at være kendt for:

  • Høj servise og rimelige priser
  • Fleksible og brugervenlige web-løsninger
  • Driftstabilitet

.

Din tilfredshed vil vi gøre vorest yderste for. Din internet-løsning er  i gode hænder hos os. Vi vil bruge alle vores kompetencer for at bringe jeres webside på et højt niveau, der kan afspejle de værdier og kompetencer jeres virksomheden eller institution besidder. En webside der kan tiltrække og fastholde brugerne, og sørge for den kommunikation de kommer for at få.

 

Primært drejer det sig om at sætte fokus på internettets altovervejende betydning som informationskilde. Over 90% af de 16-19 årrige, de med en videregående uddannelse og funktionærer, har adgang til internettet hjemmefra. Bland de selvstændige, studerende og folk fra 20-59 år er det over 80%.

Derfor er det oftest bedst at have virksomhedens internetside som den centrale platform og omdrejningspunkt, mht. kommunikation og markedsføring.

Det rigtige indhold, en brugervenlig navigation og den rigtige placering af indholdet på hjemmesiden, er ofte det aller vigtigste.

Case: Hvorfor internet til markedsføring af efterskoler og højskoler?

4cast.dk har gennem længere tid arbejdet med markedsføring af efterskoler, højskoler og Højskolernes Fællesekretariat via internet. Højskolerne er et godt eksempel på, hvor vigtigt en god webside kan være for en virksomhed.

 

over 80% af de højskoleeleverne der går på de lange kurser søgte aktivt information om højskoler via internet, da de skulle vælge højskole, noget lignende ses mht. mulige forældre og elever til efterskoler. Skolernes hjemmesider er oftest det første sted brugerne møder skolen. Derfor er det vigtigt at siderne er brugervenlige og ser godt ud, hvis brugerne skal tage skolerne og deres budskaber alvorligt.

 

50-75% af materialebestillingen på Højskolernes hus, sker direkte via hjemmesiden, og mange af de resterende 25-50% er via e-mail. Derfor er det klart, at internettet er den vigtigste markedsførings- og kommunikationskanal for en højskolerne, og det er gælder for mange virksomheder.

 

skolernes internetløsninger er af meget svingende kvalitet.

Det der bør ændres, koster ikke nødvendigvis det store i tid og/eller penge. Ofte er det links der er plaseret hvor ingen ser dem, ulogiske navigationsstrukturer, ikke gennemtænkte brugerforløb, mv. som ikke koster meget at ændre, men gør en stor forskel mht. om brugeren når ind til det interesante materiale før de forlader skolens side og hopper over p en anden skoles eller noget helt tredje.

 

Ofte er Hjemmesiden det første sted en mulig elev møder skolen og derfor er det skolernes ansigt udadtil. Generelt set er der desværre utrolig mange dårlige sider på internettet, og der er ikke nær den fokus på internettet som der burde være.